сайхан санаа амгалан, муу санаа зовлон
санаа сайтай хүнд зовох зүйл бага байдаг, муу санаатай хүн үргэлж зовж шаналж явдаг гэсэн санаа