САЙЧУУД

Ажил хөдөлмөр, үйл хэргээрээ бусдыг манлайлан тэргүүлэгч тэргүүний хүмүүс - Тэгээд нэг самбарт зураг нь байгаа дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., тэргүүний сайчууд (ажил үйлсээрээ шалгарсан хүмүүс) - Хөдөө аж ахуйн тэргүүний сайчуудын туршлага солилцох энэ зөвлөгөөнд анх нутгаасаа явав. Т.Рэнцэн. Шинэ даваа., ахмад сайчууд (хийж бүтээсэн зүйл, алдар гавьяа ихтэй ахмад хүмүүс), сайчуудын туршлага (тэргүүний хүмүүсийн туршлага), Сайчуудын туршлага яриулах уулзалтын хурал болов. Ч.Лхамсүрэн. Шүлэг., сайчууд олшрох (тэргүүний хүмүүс олон болох), сайчууд төрөх (ажил үйлсээрээ бусдыг манлайлан тэргүүлэгч хүмүүс шинээр тодрох) - Ийм сайчууд төрж байхад бид бүхэн яахан эс баярлах билээ гэж тэр хөгжилтэй ярив. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., ухаантан сайчууд шүүмжлэлд баясах, зусрын сайчууд зөвлөгөөнд урвалзах [зүйр цэцэн үг] (өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр амжилт гаргаж буй хүмүүс шүүмжлэлийг дуртай хүлээж авдаг, харин зусар, бялдууч зангаараа сайн нэр олж авсан хүмүүс шүүмжлэлд дургүйцдэг гэсэн санаа).

тэргүүний сайчууд ажил үйлсээрээ шалгарсан хүмүүс
ахмад сайчууд хийж бүтээсэн зүйл, алдар гавьяа ихтэй ахмад хүмүүс
сайчуудын туршлага тэргүүний хүмүүсийн туршлага
сайчууд олшрох тэргүүний хүмүүс олон болох
сайчууд төрөх ажил үйлсээрээ бусдыг манлайлан тэргүүлэгч хүмүүс шинээр тодрох
ухаантан сайчууд шүүмжлэлд баясах, зусрын сайчууд зөвлөгөөнд урвалзах өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр амжилт гаргаж буй хүмүүс шүүмжлэлийг дуртай хүлээж авдаг, харин зусар, бялдууч зангаараа сайн нэр олж авсан хүмүүс шүүмжлэлд дургүйцдэг гэсэн санаа