САЙШААГДАХ

Сайн хэлэгдэх, сайн үг дуулах - Эрдэм билгээ илтгэж тусыг бүтээнэ их багадаа сайшаагдах эрхийг олно. дэлгэрэнгүй... аав ээждээ сайшаагдах (аав ээждээ магтагдах), хамт олондоо сайшаагдах (хамт олон дундаа сайн хэлэгдэх), сайшаагдах муушаагдах [хоршоо] (сайн муу хэлэгдэх) - Олноос ялгарч сайшаагдах муушаагдах алин боловч хүний нүдэнд амархан тусдаг. С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

аав ээждээ сайшаагдах аав ээждээ магтагдах
хамт олондоо сайшаагдах хамт олон дундаа сайн хэлэгдэх
сайшаагдах муушаагдах сайн муу хэлэгдэх