салхинд савуулах
хаалга, цонх зэргийг хүчтэй хавсран хааснаас салхины аясаар савчуулах