САВУУЛАХ III

1. Дур зоргоор нь аашлуулах;


2. [шилжсэн] [яриа] Архи уулгах.

Ижил үг:

САВУУЛАХ I

САВУУЛАХ II