САВХАН

1. Яс, хулс, мод, төмөр зэргээр хийсэн хоол хавчиж идэхэд зориулсан хос нарийн хэрэгсэл: ясан савх дэлгэрэнгүй...


2. Байшингийн тааз, ханыг шавардахдаа хаддаг нарийн цуудас мод: савх хадах (хананд шавар тогтоох зорилгоор нарийн цуудас мод хадах) - дэлгэрэнгүй...
3. Ховил гаргасан хоёр банзны хооронд чагтлан бэхлэх нарийн мод: савх төмөр (тэнхлэгийг элэгдлээс хамгаалахаар модон тэргэний дэлгэрэнгүй...
4. Хувцас зэрэгт оёсон нарийхан хээ: савхан хилэн (тууш хээтэй хилэн), савхан хээ (нарийн урт хээ) - Саан савхтай улаан туузтай тоорцог хөндлөн тавьж, мөнгөн чимэгтэй залаа зүүж, баруун хажуудаа бүснээсээ цацгийг нь хавчуулжээ. С.Удвал. Их хувь заяа., савхан даравч (төгөлдөр хуурын даруул).

Ижил үг:

САВХАН