САВХ II

Зуузайг жолоотой эсвэл цулбуурыг ногтны толгойтой холбосон давхар сур: хазаарын савх (хазаарын жолоог зуузайд холбох сур).

хазаарын савх хазаарын жолоог зуузайд холбох сур
Ижил үг:

САВХ I