САВХИ II:
/ ургамал /

савхи цэцэг (уулын цайны цэцэгтэй адилавтар бөгөөд тоорцог нь цагаан, дүгрэгхэн, үнэр ихтэй нэг зүйл дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САВХИ I