САВХИЛАХ

1. Хонь, ямааны арьсыг боловсруулан савхи болгох;


2. Савхиар бүрэх.