САВХЛАХ

1. Савхаар хавчин авах: гоймон савхлах (гоймонг савхаар этэн авах), хоол савхлах дэлгэрэнгүй...


2. Савх хадах: байшингийн туурга савхлах (байшингийн туурганд савх мод хадах);
3. Заадас, тав юманд савх зуулгах.

гоймон савхдах гоймонг савхаар этэн авах
хоол савхдах хоолоо савхаар идэх
байшингийн туурга савхдах байшингийн туурганд савх мод хадах