САГ II:

хог саг (элдэв хог новш, хаягдал) - Муу хог саг усны дээр хөвнө. дэлгэрэнгүй...

хог саг элдэв хог новш, хаягдал
хог саг арилгах хог новшоо арилгах
хог саг гаргах хог новшоо гарган хаях
хог саг хамах хог новшоо бөөгнүүлж цуглуулах
бог саг хог новш, өчүүхэн буртаг
Ижил үг:

САГ I

САГ III:

САГ IV

САГ V