САГА III

Нэг зүйл ад: сага шүглэх (ад шүглэх).

Ижил үг:

САГА I:

САГА II