САГАДАЙ II
/ ургамал /

Торнотон овгийн өвсний үр; сагаг I: сагадайн гурил (хуймаг), сагадайн будаа дэлгэрэнгүй...

сагадайн гурил хуймаг
сагадайн будаа гурвалжин будаа
сагадай цэцэглэх сагадайд цэцэг ургах
Ижил үг:

САГАДАЙ I