САГАГ III

Төмөр зүсэх, мод боловсруулах суурь машины хэсэг.

Ижил үг:

САГАГ I

САГАГ II