САВЧУУР II

Тогтворгүй, үрэлгэн зан байдал, далдгануур: савчуур хүн (эд хөрөнгөө хамаагүй үрэн таран хийж дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САВЧУУР I