САВХАН

Зэс, гууль зэргээр хийсэн гурван бүслүүртэй суулга, хувин - Хан уулын орой шиг дэлгэрэнгүй...С.Удвал. Та бид уулзана., алаг савхан (гуулин бүслүүртэй өндөр хувин), гуулин савхан (гуулиар хийсэн гурван бүслүүрт хувин), савхан хөнөг (гууль, зэс зэргээр хийсэн гурван бүслүүртэй хувин).

алаг савхан гуулин бүслүүртэй өндөр хувин
гуулин савхан гуулиар хийсэн гурван бүслүүрт хувин
савхан хөнөг гууль, зэс зэргээр хийсэн гурван бүслүүртэй хувин
Ижил үг:

САВХАН