гуулин савхан
гуулиар хийсэн гурван бүслүүрт хувин