САВХДАГЧ

Савх хэрэглэгч: будаа савхдагч (будааг савхаар идэх хүн).