САВУУР II

Эд хөрөнгөө хамаагүй үрэн таран хийх зан бүхий: савуур зан (хөрөнгөө дур зоргоороо сүйтгэдэг дэлгэрэнгүй...

савуур зан хөрөнгөө дур зоргоороо сүйтгэдэг бодлогогүй зан байдал
савуур хүн эд хөрөнгөө хамаагүй үрж зардаг хүн
Ижил үг:

САВУУР I