САВУУЛАХ II

1. Босоо зүйлийг тэнцвэр алдуулж гэдрэг нь хүчтэй унагах: морио савуулах (морио гэдрэг савж дэлгэрэнгүй...


2. Гуядаж шидэх бөхийн мэх хийлгэх.

Ижил үг:

САВУУЛАХ I

САВУУЛАХ III