САВС II:

навс савс (ноорч салбарсан байдал) - Худгийн эргүүлэг модонд өдөр болгон хадаг самбай элдэв дэлгэрэнгүй... М.Чимид. Алтан номын үсэг.

Ижил үг:

САВС I