САВСАГЛАХ

Савсаг зан ааш гаргах - Хүнтэй зугаалан савсаглахаа хамгаас илүү жаргал гэж үздэг дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., савсаглан ярих (хэрэгтэй хэрэггүй олон юм ярих, үгэнд дурлах) - Өөрийнхөө хонийг хаячхаад савсаглан яриад суучихсан байж бас болно. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.