САВСЛАГАН

1. Юмыг хоёр талаас нь хавчих багаж, хэрэгсэл: агтлах савслага (малыг агтлаад хоёр талаас нь хавчин дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Манжийн хуулийн есөн эрүүгийн нэг;
3. [хуучирсан] Эхнэр хүнийг ичээхэд хэрэглэх таван ширхэг савх мод.