САВСЛАХ

Уур, утаа зэргийн үе үе савсах: уур савслах (уур байн байн савсан гарах), утаа дэлгэрэнгүй... (утаа үе үе баагин гарах) - Авгай хүүхэд аргал түлж утаа униар савслана. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол.

уур савслах уур байн байн савсан гарах
утаа савслах утаа үе үе баагин гарах