САВТАР :

навтар савтар (энд тэндээ урагдаж салбайсан нь); лавтар савтар [хоршоо] (уранхай дэлгэрэнгүй...

навтар савтар энд тэндээ урагдаж салбайсан нь
лавтар савтар уранхай ноорхой, тамтаг