САВТАРХАЙДАХ

Хэтэрхий савтархай болох, хувцас хунар зэргийн элэгдэж навтрах: нөмрөг нь савтархайдах (нөмрөг нь дэлгэрэнгүй...