САВСРАХ

Чанар муудах, элэгдэх: дээл савсрах (дээл элэгдэн урагдах), бүрээс савсрах (бүрээс дэлгэрэнгүй...

дээл савсрах дээл элэгдэн урагдах
бүрээс савсрах бүрээс илжрэн өмхрөх