САВТАЙ II

Оюун ухаан сайтай: савтай хүн (мэдлэг боловсрол ихтэй, ухаантай хүн).

Ижил үг:

САВТАЙ I

САВТАЙ III: