САВТАЙ I

Саванд агуулагдаж буй - Гадаа гарах хойгуур том савтай халуун усыг дөрвөн хүн дэлгэрэнгүй...С.Удвал. Их хувь заяа., савтай архи (саванд хийсэн архи) - Тэр хоёр улам зүрхтэй болж савтай архийг шавхан ууж ваарыг гэрийн хаяа руу түлхэв. П.Хорлоо. Багш., савтай жин (эд барааг сав боодолтой нь жигнэн үзэх хэрэгсэл), савтай ус (саванд хийсэн ус) - Суурь хоёр савтай усаа ганзагандаа даруулаад мориндоо мордов. С.Удвал. Та бид уулзана.

савтай архи саванд хийсэн архи
савтай жин эд барааг сав боодолтой нь жигнэн үзэх хэрэгсэл
савтай ус саванд хийсэн ус
Ижил үг:

САВТАЙ II

САВТАЙ III: