САВСГАНУУР

Тогтворгүй, самуун зан байдал бүхий: савсгануур этгээд (олон ааштай, самуун явдалтай хүн) - дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

савсгануур зан тогтворгүй зан ааш
савсгануур этгээд олон ааштай этгээд