САВСАГ

1. Тодорхой зорилгогүйгээр бүхий л хэрэг явдалд оролцох дуртай зан: савсаг зан (юм юманд оролцож дэлгэрэнгүй...


2. Хээнцэр, завхай байдал: савсаг эхнэр (завхай явдалтай бүсгүй) - Худал хэлэх, хоосон зориглох, дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., алиа савсаг [хоршоо] (шалиг муу зан) - Хөл доголон, алиа савсгийн учир “доён Соосгой” нэртэй ажээ. З.Баттулга. Уяхан замбуутив., савсаг завхай [хоршоо] (ааль явдал самуун, зальхай), савсаг зайдан [хоршоо] (завхай, хааш яаш зан байдал), савсаг самуун [хоршоо] (хэтэрхий задгай, завхай самуун) - Савсаг самуун явдал сайхан нэрээ гутаадаг. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., савсаг шалиг [хоршоо] (хөнгөмсөг, завхай явдал); савсаг самуун явбал сайхан биеэ гутаана, шалиг балиг загнавал шал нүцгэн хоцорно [зүйр цэцэн үг] (шалиг самуун явдлыг цээрлүүлсэн санаа).

савсаг зан юм юманд оролцож элдэв хэрэгт дурлах зан байдал
савсаг хүн өөрт хамаатай болон хамаагүй хэрэг явдалд оролцох дуртай хүн
савсаг эхнэр завхай явдалтай бүсгүй
алиа савсаг

шалиг муу зан

савсаг завхай ааль явдал самуун, зальхай
савсаг зайдан

завхай, хааш яаш зан байдал

савсаг самуун

хэтэрхий задгай, завхай самуун

савсаг шалиг хөнгөмсөг, завхай явдал
савсаг самуун явбал сайхан биеэ гутаана, шалиг балиг загнавал шал нүцгэн хоцорно

шалиг самуун явдлыг цээрлүүлсэн санаа