САВС I

Өчүүхэн төдий зав зай гармагц заншиж дадсан зүйлээ хийх нь: савс л хийх (ямар нэгэн зав чөлөө дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

САВС II: