саалийн үнээ

а. Саадаг үнээ- Хүмүүл таанын сорс хийж өвөлжин саалийн үнээгээ тэжээдэг айл даа. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр; б. [шилжсэн] Төсөвт ихээхэн хэмжээний ашиг орлого оруулдаг улсын байгууллага, аж ахуйн нэгж зэрэг