саалиа зэхэхээр саваа зэх
/ зүйр цэцэн үг /
үйл ажлыг зөв дарааллаар хийх нь чухал гэсэн санаа