СААДАГ II:

саадаг алчуур [хуучирсан] (аяны хүний аягаа хийж, бүсэндээ зүүдэг хуниастай уут) - дэлгэрэнгүй...

саадаг алчуур аяны хүний аягаа хийж, бүсэндээ зүүдэг хуниастай уут
Ижил үг:

СААДАГ I