саадаг алчуур
/ хуучирсан /
аяны хүний аягаа хийж, бүсэндээ зүүдэг хуниастай уут