паянгаа дуудуулах
муу муухайгаа хэлүүлэх, шившгээ яриулах