ПЕЙЖЕРДЭХ

Пейжер ашиглан дуудлага илгээх - Намайг пейжердсэний дараа тэр удалгүй утасдаж хаана байгаагаа хэлсэн. дэлгэрэнгүй...