ПИЖИГНЭХ

Нүргээн, доргионтой дуу, чимээ гарах - Морин төвөргөөн пижигнэх нь тодхон дуулдана. Н.Банзрагч. Зам., агтны туурай пижигнэх (морины төвөргөөн сонсогдох), пажигнах пижигнэх [хоршоо] (нүргээнтэй дуу чимээ үргэлжлэн гарах, сонсогдох).

агтны туурай пижигнэх

морины төвөргөөн сонсогдох

пажигнах пижигнэх

нүргээнтэй дуу чимээ үргэлжлэн гарах, сонсогдох