ПИЖИГНЭЭН

Нүргээнтэй их дуу, чимээ: пижигнээн пажигнаан [хоршоо] (пижигнэж пажигнасан их дуу, чимээ).