ПИЙПАА
/ хөгжим /

модоор хийдэг, гуаны хэлбэртэй дээд хэсэг нь тахирдуу дөрөв буюу зургаан чавхдаст хөгжмийн зэмсэг.