ПИН III
/ хуучирсан /

Хааны тавдугаар хатныг дуудах нэр.

Ижил үг:

ПИН I

ПИН II: