ПИН II:

пин пан [хоршоо] (а. Буу зэргээр буудахад гарах чимээ; б. Цуурайтай юмны унах, цохих зэрэгт гарах дэлгэрэнгүй...

пин пан а. Буу зэргээр буудахад гарах чимээ; б. Цуурайтай юмны унах, цохих зэрэгт гарах чимээ
пин хийх пин пин хийсэн дуу гарах - Морин цаг болмогц Богд эзэн монголын хаан ширээнд суусныг зарлаж үхэр буу хэдэнтээ пин хийн дуугарлаа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.
Ижил үг:

ПИН I

ПИН III