пин пан
а. Буу зэргээр буудахад гарах чимээ; б. Цуурайтай юмны унах, цохих зэрэгт гарах чимээ