ПИНС

Хоёр талдаа таваг бүхий дундаа дамнуургатай жин хэмжүүр; тэгнүүр жин.