ПИРЖИГНЭХ

1. Машин тэрэгний пир пир хийн асах - Манай тэндэх айлууд цөм мэднэ гэж эмгэний хэлэхэд Сүнрэв толгой дохин, эргэж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш;


2. Пиржиг пиржиг хийлгэн зажлах.