ПИУ
/ хуучирсан /

Ямар нэгэн зүйлээр зорчих, явах, тухайн зүйлийг хийх эрхтэйг баталгаажуулсан хэвлэмэл болон бичмэл тусгай тэмдэгт, дэлгэрэнгүй...