ПИРЖИГ :

пиржиг пиржиг (хөөсөн боов, хөөсөнцөр чихэр зэргийг зажлахад гарах дуу чимээ).