ПИР

пир пар хийх (а. Ямар нэгэн зүйл нурж унахад гарах чимээ - Гэнэт морь нь бусгаж хажууханд нь пир дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана; б. Гишгэх, дарах үед гарах чимээ; в. Олон хүн, амьтны зэрэг гэнэт хөдлөхөд гарах чимээ) - Хүүхдүүд пир пар хийн зугтав. Яриа., пир пир хийх (а. Нүргээнтэй юмны нурах, унах зэрэгт гарах чимээ - Мөс цөмөрч пир пир хийх чимээ гарав. “Цог” сэтгүүл; б. Хазах, зажлах зэрэгт гарах чимээ).

пир пар хийх а. Ямар нэгэн зүйл нурж унахад гарах чимээ - Гэнэт морь нь бусгаж хажууханд нь пир пар гэх чимээ гарлаа. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана; б. Гишгэх, дарах үед гарах чимээ; в. Олон хүн, амьтны зэрэг гэнэт хөдлөхөд гарах чимээ
пир пир хийх а. Нүргээнтэй юмны нурах, унах зэрэгт гарах чимээ - Мөс цөмөрч пир пир хийх чимээ гарав. Цог сэтгүүл; б. Хазах, зажлах зэрэгт гарах чимээ