пир пир хийх
а. Нүргээнтэй юмны нурах, унах зэрэгт гарах чимээ - Мөс цөмөрч пир пир хийх чимээ гарав. Цог сэтгүүл; б. Хазах, зажлах зэрэгт гарах чимээ